Wie zijn wij
Methodiek
Integrale benadering
Projecten
Contactformulier

Bureau Young Mind voor advies - coaching - training

"Werken aan je toekomst" 

Young Mind is een bureau met deskundigheid op elk gebied van jongerenbeleid en wat daarmee samenhangt.

Young Mind heeft specifieke expertise op het gebied van autochtone en allochtone jongeren, met als specialisatie Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse jongeren. Wij hanteren een door Young Mind ontwikkelde methodiek. Deze methodiek richt zich zowel op de jongeren zelf, als op de leef-, leer-, school- en werkomgeving van deze jongeren.

Wij bezitten kennis van en hebben uitgebreide ervaring met deze doelgroep. Uitgegaan wordt van de verschillende culturele componenten en is gericht op het versterken van het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de jongeren, zodat vanuit eigen kracht geleerd wordt om verantwoordelijkheid te nemen en richting te geven aan het leven.

Gewerkt wordt o.a. aan het motiveren van de jongeren, vergroten van sociale cognities, verbeteren attitude en binding aan school en/of arbeid. Kortom opbouwen van hun zelfstandigheid om goed te functioneren binnen de samenleving.

Onze doelstellingen worden gerealiseerd in integrale trajecten en richten zich mede op het bevorderen van deskundigheid van volwassenen, welke zich direct of indirect, professioneel of vrijwillig bezighouden met jongeren. Ook hebben wij de expertise in huis voor gezins- en ouderondersteuning.

Voor de realisatie van onze doelstellingen werken wij met een netwerk van trainers, coaches en begeleiders met uitgebreide en brede ervaring op verschillende gebieden. Ook wordt gebruik gemaakt van maatschappelijk betrokken studenten, onder supervisie van Young Mind.

Op verzoek stellen wij projectplannen op en voeren het projectmanagement uit.

Top
Young Mind, Almere 06-45175762 | Info@youngmind.nl